Bibelgrupper

Kontaktperson for jenter: Charlotte Engamo.
Tlf.: 911 28 224.

Kontaktperson for gutter: Daniel Steinsland.
Tlf.: 472 94 865.

 

Focus

«Focus» er et ungdomsmøte iverksatt på initiativ fra ungdommene selv og består mye i lovsang, men også en tale. Målsetningen er å nå flere ungdommer som ikke har tilknytning til en menighet. Etter møte er det åpent i kjelleren med mat og felles aktivitet for de som ønsker det.

https://www.facebook.com/focusungdom

Kontaktperson: Daniel Steinsland.
Tlf.: 472 94 865.

 

Focus UngVoksen

Focus UngVoksen er startet som en ny gren ut av Focus-arbeidet i Øvrebø Frikirke.
Det er startet opp med en tanke om å nå de litt eldre ungdommene og unge voksne.
Vi ønsker å gå dypere, og sammen få mer erfaring med og kjennskap til Jesus som vår venn og frelser. 
Målgruppen er fra 18 år og oppover. Du er hjertelig velkommen!
Samlinger: Første fredag hver måned. Se facebooksiden vår for mer info.

https://www.facebook.com/FocusUngVoksen

Kontaktperson: Petter Engamo.
Tlf.: 454 71 441.

 

Konfirmantopplegg

I vår frikirke har vi vært år et nytt kull med konfirmanter. Det er både ungdommer som har vokst opp i menigheten og andre som velger å konfirmere seg hos oss. I løpet av et år på konf.undervisning ønsker vi å utruste våre konfirmanter til livslang etterfølgelse av Jesus. Med dette som mål prøver vi å svare på spørsmålene de har, møte dem der de er i sitt trosliv og gi dem variert og god undervisning. I tillegg til dette blir vi godt kjent gjennom lek, samtaler og to fantastiske turer. På høsten drar til til Danmark og sommeren etter endt konfirmantår tilbringer vi en uke på konf.leir med konfirmanter fra hele Sørlandet.

Om du ønsker å konfirmere deg hos oss, eller har andre spørsmål knyttet til dette, kan du kontakte pastoren (Øyvind Tonheim) eller Katrine Engamo.
Katrine Engamo: 91388146 eller katrinehaeg@gmail.com
Øyvind Tonheim: oyvind@tonheim.org

 

Guttegruppa

For alle gutter/menn over 8.klasse. (Mye sosialt, litt seriøst).
Møtes hver torsdag i kjelleren fra kl 19:00-22:15

Kontaktperson: Ole Gunnar Hægeland.
Tlf.: 900 49 454.