Guttegruppa

For alle gutter/menn over 8.klasse. (Mye sosialt, litt seriøst).

Kontaktperson: Ole Gunnar Hægeland – 900 49 454

Møtes hver torsdag i kjelleren fra kl 19:00-22:15

 

Bibelgrupper

Kontaktperson for jenter: Charlotte Engamo – 911 28 224

Kontaktperson for gutter: Daniel Steinsland – 472 94 865

 

 

Focus

«Focus» er et ungdomsmøte  iverksatt på initiativ fra ungdommene selv og består mye i lovsang, men også en tale. Målsetningen er å nå flere ungdommer som ikke har tilknytning til en menighet.

Etter møte er det åpent i kjelleren med mat og felles aktivitet for de som ønsker det.

https://www.facebook.com/focusungdom

Leder: Daniel Steinsland – 472 94 865.

 

Focus UngVoksen

Focus UngVoksen er startet som en ny gren ut av Focus-arbeidet i Øvrebø Frikirke.
Det er startet opp med en tanke om å nå de litt eldre ungdommene og unge voksne.
Vi ønsker å gå dypere og sammen få mer erfaring med og kjennskap til Jesus som vår venn og frelser. 
Målgruppen er fra 18 år og oppover. Du er hjertelig velkommen!

https://www.facebook.com/FocusUngVoksen

Leder Focus UngVoksen: Lene Greibesland – 994 92 059