Paulus’ andre brev til korinterne 9,6-7
«Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For  Gud elsker  en glad giver.»

Hvorfor gi?
Givertjeneste handler dypest sett ikke om økonomi. Verken din økonomi eller menighetens økonomi. Givertjenesten handler om hva slags mennesker vi ønsker å være. Det handler om hvordan vi vil leve kristenlivet vårt. Jesus var en raus person, han hadde stor favn, og selv om han var fattig ga han seg selv til andre. Vi ønsker å bli mer lik Jesus. Vi ønsker som menighet, og som enkelt mennesker, å leve liv preget av raushet. For ved å gi er vi med på å vise hvem Jesus er. Ved å gi bidrar vi til å virkeliggjøre Guds hensikter med menigheten vår. Ved å gi er vi etterfølgere av Jesus.

Vi ønsker å være mennesker som gir – fordi Gud ga først. Det er det givertjeneste handler om.

Hva går pengene til?
Den faste givertjenesten i menigheten går til lønninger og drift av menighetens arbeid. Øvrebø Frikirke har et årlig budsjett på i overkant av 2 mill. kroner.  Vi har en pastor i 80 % stilling, tre stk barne- og ungdomsarbeidere i hver sin 30% stilling og en barnekorleder i 15% stilling. Øvrebø Frikirke mottar offentlig støtte som tilsvarer under 10% av budsjettet. Resten skaffer menigheten selv gjennom fast givertjeneste, jule-messe, utleie av kirken o.l

Kollektene som samles inn på gudstjenestene går i sin helhet til ulike veldedige formål. Dette endres som regel fra måned til måned, og det blir opplyst om dette på gudstjenestene.

Hvordan gi?
Man kan enten velge å bli fast giver eller gi en engangssum.
Fast givertjeneste: Dersom du blir med i den faste givertjenesten forplikter du deg til å gi et fast beløp med jevne mellomrom. Dette gjør du gjennom å opprette en avtalegiro i din nettbank. Om du trenger hjelp for å komme i gang med dette kan du kontakte Torbjørn Jacobsen (90 91 80 80).
Engangssum: Overfør penger ved bruk av kontonummeret eller gjennom vipps. Se info om dette under.

Kontonummer: 3141.05.00259
Vippsnummer: 51796

Skattefradrag
For 2020 har hver enkelt giver anledning til å få skattefradrag for gaver på inntil 50 000 kr. Ta kontakt for å ta del i denne ordninga.
Kontaktperson Helge Jacobsen – 90 52 47 17.

Bli med på fast givertjeneste, til glede for mange.