Fra Bibelen

Paulus’ andre brev til korinterne 9,6-7

6 Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse.  7 Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For  Gud elsker  en glad giver.

 

Hvorfor gi?

Givertjeneste handler dypest sett ikke om økonomi. Det handler ikke først å fremst om at Øvrebø Frikirke trenger penger.

Givertjenesten handler om hva slags mennesker vi ønsker å være. Det handler om hvordan vi vil leve kristenlivet vårt. Jesus var en raus person, han hadde stor favn, og selv om han var fattig ga han seg selv til andre.

Vi ønsker å bli mer lik Jesus. Vi ønsker som menighet, og som enkelt mennesker, å leve liv preget av raushet. For ved å gi er vi med på å vise hvem Jesu er. Ved å gi bidrar vi til å virkeliggjøre Guds hensikter med menigheten vår. Ved å gi er vi etterfølgere av Jesus.

Vi ønsker å være mennesker som gir – fordi Gud ga først. Det er det givertjeneste handler om.

 

Hva går pengene til?

Øvrebø Frikirke har et årlig budsjett på i overkant av 2 mill. kroner. Pengene går til lønninger og drift av menighetens arbeid. Øvrebø Frikirke har ansatt pastor i 80 % stilling, 2 stk ungdomsarbeidere i hver sin 30% stilling, Barnekorleder i 15% stilling og Barne- og ungdomsarbeider i 25% stilling. Øvrebø Frikirke mottar offentlig støtte som tilsvarer under 10 % av budsjett. Resten skaffer menigheten selv gjennom fast givertjeneste, jule-messe, utleie av kirken o.l  Kollekten i sin helhet gies bort til veldedige formål – og brukes ikke til drift 🙂

 

Hvordan gi?

Hele kollekten gir vi nå videre til bestemte formål. Disse blir fortløpende opplyst om på Gudstjeneste. Din gave til Menigheten kan mottas via bank. Ta kontakt med en av oss, så hjelper vi deg i gang. Men ditt bidrag kan få større effekt dersom du blir med i den faste givertjenesten, der du forplikter deg til å gi et fast beløp med jevne mellomrom:

  • Dette sikrer menigheten regelmessige og forutsigbare inntekter, jevnt fordelt gjennom året.
  • Det gir deg mulighet til å gjennomføre en givertjeneste som er regelmessig og oversiktlig, der gavebeløpet reflekterer det du ønsker å gi, og ikke hvor ofte du går til gudstjeneste. Beløpet du bestemmer deg for å gi kan du naturligvis endre etter som livssituasjonen tilsier det.

 

Skattefradrag 

For 2020 har hver enkelt giver anledning til å få skattefradrag for gaver på inntil 50 000 kr. Ta kontakt for å ta del i denne ordninga. Kontaktperson Helge Jacobsen – 90 52 47 17.

 

Bli med på fast givertjeneste, til glede for mange.

 

Øvrebø Frikirkes kontonr. 3141.05.00259