Kollekten i oktober og november går til Bangladesh

Vipps: Øvrebø Frikirke            mrk: kollekt