Hver onsdag i 10 uker inviterer og oppfordrer vi til Onsdagsbønn i Frikirka. Fra kl 06:10 til 22:00 hver onsdag.

De onsdagene det er Bibel, Bønn og Lovsang blir dette en del av Tidebønnen. Info finner du ved å trykke her eller på bildet.

Oppdatert 18.mars