Foto: Birgit Øyulvstad

Fra venstre: Konfirmantleder Katrine Engamo, Malene Kåbuland, Kamilla Meling, Bahar Abusland, Simen Øyulvstad
og pastor Øyvind Tonheim

Vær gjerne med å be for konfirmantene.