• Velkommen til Øvrebø Frikirke
...Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» - Evangeliet etter Matteus 28,20

Smittevern-regler Øvrebø Frikirke

Oppdatert 01.12.20

Det skjer i Øvrebø Frikirke:

Siste nyheter

Reservering av rom i Øvrebø Frikirke

Trykk på knappen under for å komme til kalender for rom reservasjon:

Ukens tanker fra Pastoren

29.11.20
For over to og et halvt tusen år siden, levde profeten Jesaja, og hadde sitt virke, i det som kaltes Juda riket, nærmere bestemt i og rundt Jerusalem. Han hadde en høy posisjon i samfunnet og hadde en stor forkjærlighet for folket og byen, men var dypt skuffet over hvordan ting sto til. Han hadde tjent som profet fra han var ca 25 år, og hadde vært nært på mye av den kranglingen som foregikk mellom nordriket og sørriket, etter at landet hadde blitt delt i to. I tillegg var det stadige trusler utenfra som påvirket disse to (små) kongerikene, i utkanten av det som var de storpolitiske sentraene. Altså en tid med mye usikkerhet og spenning.

Likevel finner vi igjen og igjen, i de prekenene og de tekstene, som er bevart fra det profeten sa og skrev, vakre glimt, visjoner, beskrivelser av en annen tid, en annen virkelighet, - et anna rike. Som både bryter inne i det som var hverdag og utfordring da, men som også viser til det som ennå ikke er kommet. En slik tekst finner vi i det 61 kapittelet, der profeten taler om det nådens år som skal komme fra Herren. Og om han som skal bringe det ut til folket, ja til folkene.

«Herrens Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap til hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap og for å rope ut et nådens år fra Herren …. for å vise sin herlighet». Jes 61,1-3

Da Jesus, ved starten av tjenesten sin, slik Lukas forteller (Lukas 4,14-30) – var i hjembyen sin Nasaret og var i synagogen, var det nettopp denne teksten fra Jesaja han reiste seg og leste fra. Og da hva vel var ferdig med å lese, satte han seg, og jeg tenker at han må ha hatt et blikk, som så på hver eneste en som var der sammen med han. Det Lukas forteller oss i alle fall, er at alle stirret spent på ham. Nysgjerrige på hva han ville komme til å si om det som var blitt lest.

Og det Jesus sa, var: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på».

Og denne sannheten har runget over jorden siden den gang. Guds rike er kommet oss helt nært. Jesus – ved sin Ånd – gjør fremdeles det han, i starten av tjenesten sin, sa at han skulle gjøre. Vi kan alle få del i Guds nåde, få legedom for våre knuste hjerter, og få frihet fra ting som binder. Og det gjelder også i dag, midt i vår tid, og våre hverdager, med alt det vi er usikre på, all spenningen vi kjenner på og alle ubesvarte spørsmål vi har. Og han gjør det, for å vise sin herlighet, i og gjennom våre liv. Må vi alle få se hans herlighet, nå og i det som ennå ligger foran oss.

Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet.
Ære være Fader og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.